Jdi na obsah Jdi na menu
 


DRUHY SALAŠNICTVÍ

1,salaše, které vlastnily šlechtické a pánské rody a o salaš se staralo určené služebníctvo.

2, salaše, které vlastnilo několik podílníků, a kde se i bačové střídali podle dohodnutých cyklů.

3, salaše, soukromé, kde si baču vykonával sám gazda, a pastýři byli buď potomci nebo někdy najati na pastýřskou službu.

Tyto způsoby se však v průběhu doby měnily,tak jak se měnily vlastnické vztahy jak je to patrné i z výzkumu, které byly v Karpatech prováděny ať již jednotlivci tak mezinárodní komisí, která tento výzkum prováděla na přelomu padesátých a šedesátých let.

     Já jsem zažil ten třetí způsob salašnictví, kdy jsme si sami vykonávali všecky činnosti i když to, co jsem já zažil v těch čtyřicátých a padesátých letech, bylo už jen torzo z toho, na co vzpomínají mojí starší sourozenci, za první republiky, kdy ještě žil otec, a situace byla v mnoha ohledech příznivější . Přesto i na tuto dobu vzpomínám s nostalgií, kdy jsem si osvojil všechny práce, které se na salaši vykonávají od jara do podzimu.
      Vždycky jsem se už těšil na jaro, kdy se všechno začalo zelenat, vše bylo rozkvetlé, kdy se rodily a líhly mláďata, ať už to byly kuřata, housata, kůzlata, ale hlavně jehňata a ta jejich hravost to se nedá popsat. Byla to radost pozorovat, ale s jarem nastala též těžká práce.   
    Než jsme se přestěhovali na salaš Zabykovo, bylo třeba ovce ostříhat, ale ještě předtím se musely vykoupat. To jsme je zavedli do údolí pod Smolno, kde protékal potok zvaný KOČANDA od Látok, a vtékal do Ipľa v místech, kde je dnes Málinecká přehrada. Někdy jsme je koupali i přímo v Ipli. Když byly ovce ostříhány musely se jim ošetřit kopýtka či paznehty. Musí se to dělat s citem, aby s nožem nezajel do živého. Podobně jako když kovář než přibije koňovi či volovi podkovu, musí je nejprve specielním nožem ořezat a potom je do potřebného tvaru obrušuje. Tak zhruba podobné to je i při ošetřování ovčích paznehtů.